วันที่ 8 ยังคงต้องทำแผนต่อไป... (29/10/2557)

สำเร็จไปเกือบครึ่งแล้วนะ!! แผนการสอน!!

จนมาถึง ณ วันนี้ แผนการสอนของผมก็ยังถือว่าไม่แล้วเสร็จ ในขณะที่ทางโรงเรียนยังไม่ได้มอบหมายงานใดใดให้เพิ่มเติมนี้ นับเป็นโอกาสดีที่ผมจะได้ปั่นแผนการสอน

ภาคเรียนนี้ผมได้สอนเพียงหนึ่งชั้นเท่านั้น ทำให้การทำแผนถือว่ากลายเป็นเรื่องที่ไม่น่าหนักใจในทันที หากว่าเทียบกับภาคเรียนที่แล้วที่ผมต้องรับผิดชอบถึงสามชั้น ทำให้ต้องทำแผนกว่าร้อยแผน ทำเอาแทบแย่ 

การเป็นครู ทำให้ผมรู้ว่าต้องทำงานหนักกว่านักเรียนหลายเท่า กว่าจะสอนในแต่ละชั่วโมงได้ ต้องวางแผน เตรียมอุปกรณ์การสอน เตรียมงาน อาจถึงขั้นมีซ้อมหน้ากระจกก่อน หากรู้สึกตื่นเต้นมากเกินไป 

ยอมรับว่าน้อยคนที่จะรู้ ใครที่ไม่ได้เป็นครูจริง ๆ อาจไม่เห็นอีกหลากหลายมุมที่เราคาดไม่คิด เกี่ยวกับครู ที่เราเคยมองว่า เป็นอาชีพที่สบายที่สุด ก็ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายศุภลักษณ์ ไชโย ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)