จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี               "วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์"   เป็นคำขวัญของจังหวัดลพบุรีที่ข้าพเจ้าอยู่มาตั้งแต่เกิด และเป็นจังหวัดที่ข้าพเจ้าภาคภูมิใจเป็นอันมาก  ตอนเด็กๆ พ่อของข้าพเจ้าเล่าให้ฟังว่า ได้อ่านและศึกษาหนังสือจากห้องสมุดลพบุรีว่า    จังหวัดลพบุรี เป็นเมืองสำคัญเก่าแก่เมืองหนึ่งตั้งแต่สมัย ทวาราวดี (พุทธศตวรรษที่ 11-16) เคยอยู่ใต้อำนาจมอญ และขอมจนกระทั่งในตอนต้นของพุทธศตวรรษที่ 19 คนไทยจึงเริ่มมีอำนาจขึ้นในดินแดนแถบนี้ ในรัชสมัยของพระเจ้า   อู่ทอง   ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ลพบุรีมีฐานะเป็น เมืองลูกหลวง      กล่าวคือพระเจ้าอู่ทองได้โปรดให้พระราเมศวร ราชโอรสองค์ใหญ่เสด็จมาครองเมืองลพบุรี เมื่อ พ.. 1893 พระราเมศวรโปรดให้สร้างป้อม  ขุดคู และสร้างกำแพงเมืองอย่างมั่นคง เมื่อพระเจ้าอู่ทองสวรรคตใน พ.. 1912     พระราเมศวรต้องถวายราชบัลลังก์ให้แก่พระปิตุลาของพระองค์   ซึ่งได้ขึ้นครองราชย์พระนามว่า    พระบรมราชาธิราชที่ 1 ส่วน      พระราเมศวรครองเมืองลพบุรีสืบต่อไป จนถึง พ.. 1931 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 สวรรคต           พระราเมศวรจึงเสด็จขึ้นครองราชย์ ณ กรุงศรีอยุธยาเป็น ครั้งที่สอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไอซีที เพื่อการเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#จังหวัดลพบุรี

หมายเลขบันทึก: 57939, เขียน: 08 Nov 2006 @ 13:55 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

IP: xxx.42.68.81
เขียนเมื่อ 

หาไม่เจอ