เตรียมความพร้อมตั้งประธานสำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่ม/โซนต่างๆเพื่อสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่อย่างมีความหมาย

เตรียมความพร้อมตั้งประธานสำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่ม/โซนต่างๆเพื่อสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่อย่างมีความหมาย

         วันนี้ท่านการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน.ได้เชิญรองเลขาฯไปหารือกัน ในการเตรียมความพร้อมตั้งประธานสำนักงาน กศน.จังหวัดกันใหม่ให้มีความหมายในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่จะมีการมอบหมายงานผ่านประธานสำนักงาน กศน.จังหวัดไปจัดการนิเทศเชิงบริหารติดตามงานในกลุ่มสำนักงาน การฟื้นฟูบทบาทหน้าที่ประธานสำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มนี้ ยังคงที่จะใช้ชื่อกลุ่มเดิมเพียงเสริมอำนาจหน้าที่ในการมีบทบาทให้คุณให้โทษติดอาวุธให้ไปทำงาน เพื่อสานต่อนโยบายของสำนักงาน กศน.ให้มีผลในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
                                                 ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
                                                รองเลขาธิการ กศน.
                                                 21 ต.ค.57

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ โดย ดร.ดิศกุลความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ดีใจด้วยครับ

ได้ทำงานเชิงรุกครับ

เขียนเมื่อ 

ดีค่ะ