<เล่าสู่กันฟัง> คณะครู กศน.อำเภอพล ร่วมประชุมคณะกรรมการตลาดผักสีเขียวอำเภอพล

  

ประธานตลาดผักสีเขียวอำเภอพล กล่าวเปิดการประชุม

      คณะครู  กศน.อำเภอพล ร่วมประชุมคณะกรรมการตลาดผักสีเขียวอำเภอพล ประชุม ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอพล ชั้น 2  โดยนางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ หน.ครู กศน.ตำบลโนนข่า ที่ปรึกษาตลาดผักสีเขียว ,นางนิตยา วิชัยเนาว์ ตัวแทนครูอาสาสมัครและครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเพ็กใหญ่, ตำบลโคกสง่า, ตำบลลอมคอม, ตำบลเก่างิ้ว,ตำบลหนองแวงนางเบ้าและตำบลโนนข่า
    นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ หน.ครู กศน.ตำบลโนนข่า ให้คณะครู กศน.อำเภอพล ได้แนะนำตัวทีละคน  เพื่อแนะนำตัวให้คณะกรรมการตล่าดผักสีเขียวได้รู้จัก  มีเรื่องแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบ  ดังนี้
   1. สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ให้ กศน.อำเภอ คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตำบลละ 1 หมู่บ้าน
   2.สานต่อโครงการเช้าขาย บ่ายสัมมนา ขอความร่วมมือให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกตลาดผักสีเขียว สมัครเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน  โดยเฉพาะเกี่ยวพีช ผัก ผลไม้ อาหารและจักสาน ที่สมาชิกนำมาจำหน่าย  เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 2558 
   3.ขอความอนุเคราะห์วิทยากรที่มีความรู้การปลูกกผักปลอดสารพิษ  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของ กศน.ตำบล 

    ฯลฯ

โรงพยาบาลพล 

คณะครู กศน.อำเภอพล

นางนิตยา วิชัยเนาว์ ตัวแทนครูอาสาสมัครและนางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ ตัวแทน หน.ครู กศน.ตำบล

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อีกบทบาทหนึ่ง...ครู กศน.ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ตามมาเชียร์การทำงาน

ถ้ารวมกลุ่มกันให้ดีจะดีมากเลยครับ

ขอชื่นชมการทำงานครับ