บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ประธานสำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่ม