สบสุข

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

....สุข ฤ ด้วยได้เสพ..............สรรพ์ประสงค์ 

สุข ฤ ชีพยืนยง.....................หยัดร้อย
สุข ฤ ศักดาคง.....................คู่หวาด...ระแวงนอ
สุข ฤ เกียรติ ลับคล้อย.............ขบเขี้ยวสาป"สูญ"

....เสพสุข พูนล้นแต่................ตัณหา
เสพสุข อวดอวิชชา.................ชั่วช้า
เสพสุข โศกสลับมา.................มิหยุด
เสพสุข ได้โลกหล้า.................ฤ พ้นดับขันธ์

....แสวงสุข อันชอบแล้............ลุควร
แสวงสุข "ถูก"แนวกระสวน.........สืบค้น
แสวงสุข มิเรรวน.....................ละ-หยุด
แสวงสุข แม้ดั้นด้น...................ดั่งเข้าทัณฑ์สถาน

....สุข เบิกบานเช้าจรด............จวบคืน
สุข ซึ่งพระคุณยั่งยืน...............หยัดเลี้ยง
สุข สันติสงบด้วยผืน...............พระธรรมปรก
สุข ซาบซึ้งกล่อมเกลี้ยง...........กิเลสสิ้นสูญสลาย

....สบสุข กายจิตเอื้อ..............อารี
สบสุข ด้วยพ(ะ)ลี..................รับใช้
สบสุข ทุกกาลวิถี...................สถานถิ่น
สบสุข มั่นดีไว้.......................วุ่นสิ้นจิตไสว

....พูนสุข ให้ทุกผู้..................เพียรผจญ...โลกย์นา
พูนสุข แด่ผองสกล................แกร่งสู้
พูนสุข สู่มรรคผล...................พิสุทธิ์จรัส
พูนสุข "ตัดตน"รู้...................รอดพ้นทุกขา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 20301 คำประพันธ์ Poetryความเห็น (0)