วางแนวทางการพัฒนาการศึกษาทางไกลสยายการบริการเป็นทางเลือกใหม่ให้ประชาชน

                                                              วางแนวทางการพัฒนาการศึกษาทางไกลสยายการบริการเป็นทางเลือกใหม่ให้ประชาชน

          วันที่ 7 ตุลาคม 2557 ได้เชิญผอ.สถาบันการศึกษาทางไกลมาหารือการวางแนวทางการพัฒนาการศึกษาทางไกลสยายการบริการเป็นทางเลือกใหม่ให้ประชาชน ซึ่งท่านเลขาธิการ กศน ท่านการุณ สกุลประดิษฐ์ ได้มอบหมายให้ผมติดตามสานต่อแนวคิดที่จะทำให้การศึกษาทางไกลสามารถขยายบริการสู่พื้นที่ให้มีกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังมีผู้เรียนไม่มาก เนื่องจากหน่วยงาน/สถานศึกษา กศน.ในพื้นที่มีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องทำเป้าหมายให้ได้นักศึกษาของตนเองอันผูกพันกับการได้เงินค่าใช้จ่ายรายหัวมาใช้ในการจ้างครูเพื่อการดำรงอยู่ของครูศรช. ทั้งการศึกษาต่อเนื่องก็ได้พัฒนาได้หลายวิชาอาทิ  การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ เซียนกล้อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เส้นสร้างสรรค์คนทำได้  เป็นต้น 

         สถาบันการศึกษาทางไกลมีคนและเครื่องมือตลอดจนสื่อที่มีความพร้อมจะสยายปีกบริการเพียงแต่การจัดการต่องพึ่งพาหน่วยงาน/สถานศึกษาในพื้นที่ให้เป็นสถานีบริการ ต้องคิดกันต่อไปอย่างWin-Win ในการให้สำนักงานกศน.จังหวัดช่วยจัดการในพื้นที่โดยมีสถานศึกษา กศน.อำเภอและห้องเรียน กศน.ตำบลประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ให้ทุกคนที่สนใจมีโอกาสได้เลือกเรียนให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตน การจัดการศึกษาโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลจึงจะเป็นจริงขึ้นได้. " เรียนที่บ้านก็เรียนได้ เรียนทางไกลก็มี เรียนที่หน่วยงานต่างๆจัด (ไม่เรียน)มาสอบวัดความรู้ เรียนกับครูที่ กศน.ตำบล". 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ โดย ดร.ดิศกุลความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ฝากใช้ gotoknowและ ClassStartในการพัฒนานักศึกษาด้วยครับ

ขอบคุณครับ อ.ขจิต