McDonald เริ่มใช้บล็อกในองค์กรแล้ว (Corporate Blogging)

"If your task is to move the culture of a company, you're not going to move it by the flip of a switch," "You have to show that an open dialogue can occur, and create an ongoing dialogue to move from point A to point B."

McDonald เริ่มทำบล็อกองค์กร (Corporate blogging) สำหรับพนักงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วคะ (http://www.clickz.com/news/article.php/355696)

"If your task is to move the culture of a company, you're not going to move it by the flip of a switch," "You have to show that an open dialogue can occur, and create an ongoing dialogue to move from point A to point B." ประธานบริษัท McDonald กล่าวไว้

อ่านบทความแล้วรับรู้ถึงการเอาจริงเอาจังของประธานบริษัทและบอร์ด รวมทั้งการวางนโยบายที่กำหนดอย่างชัดเจน แน่นอนคะนี่ย่อมเป็นการสร้าง Commitment ที่ดีให้กับพนักงานทีเดียวคะ

ดิฉันนึกภาพถึงแผนที่ความรู้ขององค์กรขนาดใหญ่อย่าง McDonald ที่กำลังจะเกิดขึ้น แล้วอิจฉาอเมริกา แต่อีกสิ่งที่ดิฉันอยากเห็นคือ แผนการจูงใจที่ McDonald จะให้พนักงานในการเขียนบล็อก บอร์ดคงต้องตอบคำถามมากมายให้ได้ เช่นว่า "เขียนไปทำไม เขียนแล้วได้อะไร เสียเวลาการทำงานหรือเปล่า" แต่คำถามเหล่านี้จะไม่ถูกถามในคนที่มี Passion ในการเขียนอยู่แล้วคะ แต่อย่างไรก็ตาม เขาก็อาจจะไม่วางการเขียนบล็อกไว้เป็น Priority แรกๆ เป็นแน่

ถ้าพูดกันไปแล้ว ดิฉันติดตามเรื่อง Corporate blogging มาตลอด แต่ก็ยังไม่เห็นบทความใดที่พูดถึงเรื่อง Incentive ของการบล็อก ส่วนใหญ่จะพูดถึงแต่นโยบายการบล็อกเพื่อองค์กรเท่านั้น หรือเขาลืมกันไปว่า Intellectual properties ขององค์กรนั้นเกิดจาก Competence ของพนักงาน แล้วถ้าไม่มีอะไรจูงใจ เขาจะมาเขียนบล็อกกันทำไมคะ นี่เป็นเรื่องธรรมชาติคะ เพราะมนุษย์เราต้องการ Take มากกว่า Give อยู่แล้วคะ

หมายเหตุ สำหรับท่านที่ยังไม่มีบล็อกและอยากสร้างอารมณ์และความมุ่งมั่นในการเขียนบล็อก ลองอ่าน ประโยชน์ของบล็อก และ ประโยชน์ของ "ชุมชนบล็อก" ดูนะคะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทำบ้านให้เป็นวัดความเห็น (0)