7 Habits กับ การจัดการความรู้ ( ตอนที่ ๒ )

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
2R สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

  หลักการ  2R เพื่อสู่องค์กร แห่งการเรียนรู้
    วันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม นี้เป็นวันที่ห้า ( วันสุดท้าย) ที่ผู้บริหารระดับสูง ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาร่วมเรียนรู้ร่วมกัน  ก่อนจะสิ้นสุดการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ท่านศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้กล่าวสองประเด็นที่น่าสนใจ ประเด็นแรก ฟังหรืออ่านหนังสือ เรื่อง 7 Habits หรือ เรื่องการจัดการความรู้ ไม่มีทางที่เข้าใจ หรือ ทำได้ ทำให้ผมนึกถึงท่าน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ได้เตือนไว้เสมอ ว่า การที่จะนำการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานประจำ ต้องลงมือทำจริง ผมไม่ทราบว่าทั้งสองท่านได้เคยเสวนากัน หรือ เคยทำงานร่วมกันหรือไม่ แต่เป็นเรื่องที่ กูรู สองท่านให้สติไว้ตรงกัน ต้องทำ กับ ทำ เรียนรู้กับการพัฒนางานจริงๆ
   ทฤษฎี 2 RW ที่ท่านอาจารย์ จีระ ได้กล่าววันสุดท้าย คือ การจะให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ เรียนอย่างสนุก และ เอาไปประยุกต์กับชีวิตจริง โดยเฉพาะการนำไปใช้ในการทำงานจริง ต้องเน้น ทฤษฎี 2R” คือ
    
      1.Reality คือ ต้องใช้ความจริง ซึ่งหากประยุกต์ในเรื่อง การจัดการความรู้ ต้องนำ KM มาใช้ในการพัฒนา ตน คน งาน และ องค์กร ในการทำงานหากอะไรที่ดีต้องมีการ ถ่ายทอด นำ ความรู้ฝังลึก ออกมา ลิขิต"เพื่อถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ รับทราบ นำไปประยุกต์ให้เข้ากับ บริบท หรือ พันธกิจ ของตนเอง

         2. Relevance คือ ต้องตรงประเด็น นั่นหมายถึง การตั้งเป้าหมาย หรือ การตั้งหัวปลาให้ชัดเจน โดยเฉพาะการ คิด ริ เริ่ม สร้างความคิดใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่ม หรือ ที่เรียกว่า การคิดนอกกรอบ

   ถ้าจะเชื่อมโยง "การจัดการความรู้" กับ "เจ็ดอุปนิสัย" คือ เริ่มจากที่การพัฒนา ตนเอง สู่การพัฒนา คน(เพื่อนร่วมงาน) งานที่รับผิดชอบ  และ พัฒนาองค์กรในที่สุดครับ
 JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#k-sharing#7habits#สติ#สมาธิ

หมายเลขบันทึก: 5764, เขียน: 23 Oct 2005 @ 08:15 (), แก้ไข: 12 May 2013 @ 09:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)