ปัญหาสาธารณสุขของจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่ปี 2547-2549


มีการจัดลำดับความสำคัญไว้ เพื่อดูแนวโน้มและความเปลี่ยนแปลง ในการนำมาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับอำเภอ

     ปัญหาสาธารณสุขและนโยบายในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่ปี 2547-2549 ที่ได้มีการจัดลำดับความสำคัญไว้ เพื่อดูแนวโน้มและความเปลี่ยนแปลง ในการนำมาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับอำเภอ มีดังนี้

ปัญหาและนโยบายในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2547
     ลำดับที่ 1 อนามัยแม่และเด็ก
     ลำดับที่ 2 โรคเอดส์
     ลำดับที่ 3 มะเร็งปากมดลูก
     ลำดับที่ 4 โรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน
     ลำดับที่ 5 โรคไข้เลือดออก
     ลำดับที่ 6 มะเร็งเต้านม
     ลำดับที่ 7 โรคทางทันตกรรม
     ลำดับที่ 8 วัณโรคปอด
     ลำดับที่ 9 โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในเด็ก
     ลำดับที่ 10 โรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก(ARIC) /ปอดบวม
     ลำดับที่ 11 โรคทางสุขภาพจิต

ปัญหาและนโยบายในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2548
     ลำดับที่ 1. อาหารปลอดภัย
     ลำดับที่ 2. การออกกำลังกาย
     ลำดับที่ 3. การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
     ลำดับที่ 4. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
     ลำดับที่ 5. ปัญหาสุขภาพจิต
     ลำดับที่ 6. การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
     ลำดับที่ 7. การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
     ลำดับที่ 8. โรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม
     ลำดับที่ 9. โรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง
     ลำดับที่ 10. โรคเอดส์
     ลำดับที่ 11. การป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ เช่น SARS , ไข้หวัดนก 
     ลำดับที่ 12. การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
     ลำดับที่ 13. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ปัญหาและนโยบายในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2549
 (ยังไม่มีข้อมูล)

     สืบเนื่องจากเมื่อวานซืน (21 ต.ค. 2548) ผมได้ไปเป็นวิทยากรนำฯ ในการเตรียมทีมเพื่อยกร่างและทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ ระดับอำเภอเขาชัยสน ซึ่งได้เขียนไว้แล้วที่ ผู้ก่อการดี "ยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพอำเภอเขาชัยสน" และมีประเด็นที่ผมค้างทีมนำฯ ไว้คือการส่งเอกสารที่ review เรื่องแผนยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ ไว้ ซึ่งจะได้นำเสนอไว้และให้ทีมนำฯ ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ และจะเป็นช่องทางหนึ่งที่กึ่งทำให้เขาคุ้นเคยกับ Blog ด้วย

หมายเหตุ : เรื่องทั้งหมดที่บันทึกไว้เป็นตอน ๆ คือ

[แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 9]      [แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข]
[วาระแห่งชาติ "เมืองไทยแข็งแรง]      [แผนยุทธศาสตร์ “การสนับสนุนและพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ”]
[แผนยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง]    
 [แผนยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง ด้านสาธารณสุข]      [ปัญหาสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง ปี 2547-2549]      [แผนยุทธศาสตร์กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.พัทลุง ปี 2548 - 2550]

หมายเลขบันทึก: 5759เขียนเมื่อ 23 ตุลาคม 2005 01:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มีนาคม 2015 08:31 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี