หลักสูตรเกษตรเชิงระบบคณะเกษตรฯ มข.จัดสัมมนานักวิจัยเสนอผลงานวิจัย สกว.


ศาสตราจารย์ ดร.เทอรี่ แรมโบ ผู้ประสานงานหลักสูตรเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการสัมมนาวิจัยพื้นฐาน สกว. ครั้งที่ 104 เพื่อให้นักวิจัยที่เกี่ยวข้องเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัย

             สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)โดยโครงการการประสานงานและการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อกลุ่มภารกิจวิจัยพื้นฐานและผลิตนักวิจัย สนับสนุนให้ผู้ที่ได้รับทุนด้านวิจัยพื้นฐานจาก สกว. จัดสัมมนาวิจัยพื้นฐานสกว. (TRF Seminar Series in Basic Research) ซึ่งเป็นการสัมมนาวิชาการเฉพาะสาขาวิชา โดยเชิญนักวิจัยที่ได้รับทุนฝ่ายวิชาการ สกว. นักศึกษาทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.) โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ(ควน.) และ/หรือนักศึกษาทุนโครงการพัฒนางานวิจัยและนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม(พวอ.) มาเสนอผลงานทั้งแบบปากเปล่าและโปสเตอร์ ตลอดจนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ข้อเสนอแนะ และประเมินความก้าวหน้างานวิจัยของผู้รับทุน รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุน สกว. เข้าร่วมด้วย
            ด้วยเหตุผลดังกล่าว ศาสตราจารย์ ดร.เทอรี่ แรมโบ (Prof. Dr.A.Terry Rambo) หัวหน้าโครงการงานวิจัยพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเกษตรในภาคอีสาน ได้รับทุนสนับสนุนจากฝ่ายวิชาการ สกว. ซึ่งมีความร่วมมือวิจัยกับ Center of Southeast Asian Studies (CSEAS) ของมหาวิทยาลัยเกียวโต และเป็นผู้ประสานงานหลักสูตรเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการสัมมนาวิจัยพื้นฐาน สกว. ครั้งที่ 104 ขึ้น ในหัวข้อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเกษตรในภาคอีสาน เพื่อให้นักวิจัยที่เกี่ยวข้องได้เสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัยและมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมจำนวน 60 คน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 และ 16 กันยายน พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุม 1คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
            วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้นักวิจัยที่ได้รับทุนฝ่ายวิชาการ สกว. นักศึกษาทุน คปก. และ พวอ. รวมทั้งนักวิจัยจากสถาบันอื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไม่ได้รับทุน คปก. และนักวิจัยจาก CSEAS ได้มีโอกาสเสนอความก้าวหน้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบเกษตรโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเกษตรในภาคอีสาน เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย และ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของงานวิจัย ซึ่งจะเป็นแนวทางสำหรับการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น
           โดยในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2557 เป็นการประชุมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง การสัมมนาวิจัยพื้นฐาน ครั้งที่ 104: การเปลี่ยนแปลงการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย(TRF Seminar Series in Basic Research CIV: The Agrarian Transformation in Northeast Thailand)
           และในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2557 เป็นการประชุมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย: การใช้ที่ดิน การทำฟาร์มและครัวเรือน(KKU-CSEAS Conference on Rural Northeast Thailand in Transition: Land Use, Farming Systems and Households)
           รูปแบบของการสัมมนาเป็นการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการเสนอผลงานการวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเกษตรในภาคอีสานเป็นภาษาอังกฤษทั้งแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์
           ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัยและอาจารย์ทั้งในและนอกโครงการงานวิจัยพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเกษตรในภาคอีสาน และสถาบันอื่นที่มีงานวิจัยเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงระบบเกษตร จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทั้งที่ได้รับทุนและที่ไม่ได้รับทุนจากฝ่ายวิชาการ สกว. ทุน คปก. ทุน พวอ. นักวิจัยจาก CSEAS และผู้ทรงคุณวุฒิ

          กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่

หมายเลขบันทึก: 576309เขียนเมื่อ 16 กันยายน 2014 14:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 กันยายน 2014 14:08 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี