cd006-การประกันคุณภาพการศึกษาภายในSAR15


 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มีสองหน่วยงานหลักทำหน้าที่ควบคุม คือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) ในปัจจุบัน มีการประเมินตนเองคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 14 แล้ว ในการประเมินตนเองในรอบปีต่อไป มีจุดเปลี่ยนแปลงอยู่มากเช่น รอบระยะเวลาของการประเมิน และตัวบ่งชี้ ซึ่งที่ สกอ. และ สมศ. ต่างออกข่าวมาว่าจะมีการปรับปรุงตัวบ่งชี้ และแนวทางการประเมิน เช่น มีการกำหนดตัวบ่งชี้ในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน ทำให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ต้องมีการเตรียมความพร้อมกันอย่างจริงจัง เนื่องจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จะมีการเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ มหาวิทยาลัยบางแห่งเริ่มขยับกันบ้่างแล้ว โดยการทำความเข้าใจกับตัวบ่งชี้ใหม่ที่มีการเผยแพร่จาก  สกอ. และ สมศ. แต่ก็ยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ยังไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่จะใช้ในการประเมินรอบนี้ ทุกวันนี้ผู้ทำงานด้านประกันคุณภาพต่างมีความกังวลใจกันมากเนื่องจากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้ใหม่และแนวทางการประเมิน มหาวิทยาลัยต้องทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องซึ่งมีจำนวนมาก โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณลงไปในแต่ละโครงการที่ต้องสอดรับกับตัวบ่งชี้ใหม่ ระบบการประกันคุณภาพจึงต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนทั้งผู้ถูกตรวจสอบและผู้ตรวจสอบ หวังว่าการสร้างระบบการประกันคุณภาพจะเดินต่อไปภายใต้การดำเนินงานที่ถูกต้องทั้งผู้ถูกตรวจสอบและผู้ตรวจสอบรับรอง 

หมายเลขบันทึก: 576243เขียนเมื่อ 15 กันยายน 2014 09:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 กันยายน 2014 09:59 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)
  • บางแห่ง ทำไปตามนายสั่งครับ 
  • เห็นชอบมอบรอง 
  • เห็นด้วยผู้ช่วยทำ 
  • เจ้าหน้าที่จัดให้ 
  • แต่ไม่ตรงเกณฑ์ ครับ
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี