บันทึกฉบับแรกของข้าพเจ้า

  Contact

  ปัญหามีไว้แก้ ไม่ใช่มีไว้กลุ้ม  
1. ความรู้ที่ได้รับ วันนี้ตื่นนอนตั้งแต่เช้า แต่เข้าเรียนสายได้รับความรู้เกี่ยวกับการแชท ซึ่งแต่ก่อนดิฉันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระก็เลยไม่เคยสนใจ พออาจารย์สอนก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่อง แต่ก็ทำตามไปได้ถึงแม้จะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไรก็ตาม เรียนรู้เรื่องการสมัคร gotoknow ทำให้รู้ว่าเราสามารถที่จะทำสมุดบันทึกส่วนตัวของเราใน webได้ 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ดิฉันไม่ค่อยรู้เรื่อง computer เท่าไรนักแต่ก็ได้เรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆ ให้เพื่อนช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้จากอาจารย์ ในบางเรื่องที่เราเข้าใจเราก็สามารถช่วยอธิบายให้เพื่อนได้เช่นกัน เช่นในเรื่องการแชทที่สอนในวันนี้ไม่รู้เรื่องเพื่อนก็ช่วยบอก gotoknowเราสมัครแล้วเพื่อนยังไม่ได้สมัครเราก็ช่วยอธิบายให้เพื่อนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน 3. ความรู้ที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ดังนี้ ดิฉันเข้าใจแล้วว่า บางทีการแชทเป็นประโยชน์ต่ออาชีพครู ทำให้เราเข้าใจว่าวัยรุ่นหรือลูกศิษย์ที่เราสอนหรือทั่วไป เค้ามีความคิด ทัศนคติอย่างไร ทำให้เข้าใจเด็กมากขึ้นเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนgotoknow เราสามารถจัดการกับความรู้ของเราได้

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

Post ID: 57601, Created: , Updated, 2012-02-11 16:16:01+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #อนุทินการเรียนรู้

Recent Posts 

Comments (2)

ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยากำลัง
ยินดีต้อนรับผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนค่ะ  เชิญอ่านที่นี่ค่ะ