ความเห็น 92784

บันทึกฉบับแรกของข้าพเจ้า

ครูอ้อย แซ่เฮ
เขียนเมื่อ 
ยินดีต้อนรับผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนค่ะ  เชิญอ่านที่นี่ค่ะ