ติดต่อ

  ติดต่อ

บันทึกแรกของข้าพเจ้า

  ยิ่งศึกษามากยิ่งรู้มาก  
วันนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเมื่อไม่สามารถเข้าใช้ Internet ได้ โดยเป็นการใช้ Internet อย่างถูกวิธีและชาญฉลาด เพื่อสอดคล้องกับความรวดเร็วต่อการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 57593, Created: , Updated, , License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, Read: Click

ความเห็น (0)