นวัตกรรมการศึกษา

จากการเรียนนวัตกรรมการศึกษาในวันนี้ข้าพเจ้ามีความรู้สึกดีใจมากที่ข้าพเจ้าได้ทำอะไรใหม่ๆหลายอย่าง ที่น่าตื่นเต้นแปลกใหม่สำหรับชีวิตของข้าพเจ้า

  • สำหรับความรู้ที่ข้าพเจ้าได้รับในวันนี้ ข้าพเจ้าได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้าง บล๊อก ที่เป็นของข้าพเจ้าเอง  ข้าพเจ้าได้มีรูปลงเว็บด้วย  รู้สึกดีใจมากเลย
  • สิ่งที่ข้าพเจ้าได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆก็คือการสร้างบล๊อกว่ามีเทคนิควิธีการอย่างไรบ้าง  และมีลุกเล่นอะไรเพื่อที่ข้าพเจ้าและเพื่อนจะได้เกิดความรู้ใหม่ๆที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนและใช้ได้
  • เมื่อข้าพเจ้าศึกษาอย่างดีแล้วและมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนแล้วข้าพเจ้าก็สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบล๊อกของข้าพเจ้าใหม่เป็นที่น่าสนใจมากขึ้น