GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

บันทึกฉบับแรก

ไม่มีอะไรเกินความพยายามของคนเรา

ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ ในวันนี้ดิฉันได้รับความรู้ในเรื่องของการสร้างเว็บไซต์ เล่น M โดยทราบถึงขั้นตอนและวิธีการเข้าสร้างเว็บไซต์ และการเข้าไปเล่น m ร่วมถึงการส่งเมล์ ซึ่งจากการเรียนรู้ในวันนี้ดิฉันสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน อีกทั่งยังสามารถนำไปใช้สอนเด็กได้ในอนาคต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): อนุทินการเรียนรู้
หมายเลขบันทึก: 57587
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)