การเสริมสร้างค่านิยมร่วมด้วยการทำงานเป็นทีม

ลบลำเลิศ
teamwork

ปี 2549  พวกเราชาวสำนักโรคติดต่อทั่วไปได้มีการประชุมเพื่อเสริมสร้างค่านิยมร่วมด้วยการทำงานเป็นทีม     มีสมาชิกทุกระดับเข้าร่วมประชุม   โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน  กพ. มาร่วมดำเนินการ  ผลที่ได้จากการประชุมคือมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างเสริมค่านิยมร่วม     อีกทั้งพวกเราชาวสำนัก ต. ได้เรียนรู้หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี(หลักธรรมมาภิบาล)      ค่านิยมสร้างสรรของข่าราชการอย่างทั่วถึง    และคงไม่มีใครบอกว่าไม่รู้เรื่องดังกล่าวอีก   สมาชิกทุกคนสนุกสนานกับการประชุมและมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างค่านิยมร่วมของสำนักฯ ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร  ปัจจุบันเรามีทีมเสริมสร้างค่านิยมร่วม    4   ทีมแต่ละทีม        มีสมาชิก  13-15  คน ได้แก่                                                              ทีมเดอะซัน     "เสริมสร้างความรับผิดชอบ"                              ทีมดอกไม้หลากสี       "เสริมสร้างความยุติธรรม"                              ทีมพุทธรักษา                  "เสริมสร้างความซื่อสัตย์  สุจริต"                 ทีมคนรุ่นใหม่ไฟแรง          "เสริมการยอมรับฟังความคิดเห็น"    

ตลอดปี 2549 แต่ละกลุ่มได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และจัดกิจกรรมตามแผนเสริมสร้างค่านิยมร่วม   ขณะนี้ทุกกลุ่มกำลังสรุปรายงานผลการดำเนินการ  ซึ่งสำนักจะมีการประกวดผลงานของแต่ละทีมในเดือนพฤศจิกายน 49  นี้    ได้ผลอย่างไรจะนำมาเล่าให้ฟัง     และอยากขอคำแนะนำจากชาวบล๊อกทั้งหลาย  ในเรื่องการสร้างเสริมการทำงานเป็นทีมเรื่องใดก็ได้ใครมีประสบการณ์ช่วยบอกกันหน่อยนะคะ  ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน    ขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยค่ะ   แล้วพบกันสัปดาห์หน้านะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม

คำสำคัญ (Tags)#m#a#t#e

หมายเลขบันทึก: 57584, เขียน: 07 Nov 2006 @ 11:24 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)