การเรียนในวันนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้ต่าง ๆ มากมาย

1.  ได้รับความรู้เรื่อง  chat  M การเข้าและการออก

2.  การทำสมุดบันทึก

3. การจัดทำอัลบัมรูป

ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้คือ

สามารถ นำไปสอนให้บุคคลที่ยังไม่มีความรู้ทางด้านนี้ บุคคลทั่วไป  หรือนักเรียนของเรา

และได้แชร์ความรู้ในด้านต่าง ๆ กับเพื่อน  เช่น ขั้นตอนนี้เพื่อนคนหนึ่งทำถูกแต่เราทำไม่ถูกเราก็สามารถนำมาแชร์กันได้ ถ้าเพื่อนไม่รู้เรารู้เราก็สามารถแนะนำเพื่อนได้