วันนี้  ดร.ประกอบ  สอนให้สมัคร  gotoknow  และอื่น ๆ  อีกมากมาย  เช่น  การ chat  ซึ่งผมเคยแช็ทแค่ไม่กี่ครั้งเอง  ในขณะที่คนอื่น ๆ  เขาชำนาญมาก  และสอนการจัดการข้อมูลต่างๆ  ในเว็บ  gotoknow  ของตัวเอง