ความรู้สึกในการเรียนในวันนี้ 07/11/2549

 การได้มาเรียนในวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องของการรับส่งเมล การแชตโดยใช้โปรแกรมต่างๆเช่น msn mthai yahooทำให้ได้รับความรู้ต่างๆมากมาย เป็นการเปดกว้างทางการศึกษาในยุค ICT