ความรู้ที่ข้าพเจ้าได้รับในวันนี้ คือ การ Chat การเพิ่มบันทึกในเว็บไซค์ของตัวเอง เพราะข้าพเจ้าได้สมัครเว็บเป็นของตัวเองไว้ก่อนแล้ว วันนี้การเรียนสนุกมาก ได้แลกเปลี่ยนอีเมลกับเพื่อนๆ ได้เล่น M วันนี้เป็นการทบทวนและแก้ไขการสร้างเว็บ การบอกชื่อเว็บที่ถูกต้อง ความรู้ในวันนี้ข้าพเจ้าสามารถแนะนำการสร้างเว็บได้