ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในวันนี้    ความรู้ที่ได้รับในวันนี้ คือ การส่ง  e-mail   และการ chat ผ่าน www.mthai.com  และchat ผ่าน msn และเรียนรู้การแก้ไขปัญหาเรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ได้เรียนรู้วิธีการสร้างบล็อกใหม่บันทึกสิ่งต่างๆลงในบล็อกได้

    ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆในเรื่องการ chat เพื่อนได้สอนการใส่รูปเวลาเรา chat  ด้วย  ได้แลกเปลี่ยน e- mail กับเพื่อนๆ

    สามารถนำความรู้เรื่องการ chat ไปสอนให้นักเรียนได้สนทนาภาษาอังกฤษกับเพื่อนต่างชาติได้  และสามารถสอนให้นักเรียนส่งงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ e- mail ที่สามารถส่งงานได้อย่างรวดเร็ว