ความเห็น 92782

บันทึกฉบับแรกของข้าพเจ้า

เขียนเมื่อ 
ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยากำลัง