อย่างไรเป็นการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์


กลุ่มของตัวชี้วัดที่สำคัญที่จะวัดประเมินคือ ความประหยัด ความมีประสิทธิผล ความีประสิทธิภาพ เป็นต้น

     นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นมา รัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดสรรงบประมาณเป็นแบบมุ่งเน้นผลงานหรือมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Performance Based Budgeting : PBBS) การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Management for Results) จึงเป็นเรื่องที่ร้อน (hot) มาก และเป็นอย่างนี้มาจนถึงปัจจุบัน

     การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ การบริหารที่มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์คือความสัมฤทธิ์ผล เป็นหลักสำคัญโดยใช้ระบบการประเมินผลงาน จากตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์นี้อาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปบ้าง เช่น Management by Objectives, Performance Management, Results Based Management หรือResults Oriented Management ซึ่งจะมีแนวความคิดหลักคล้าย ๆ กัน อาจจะมีแตกต่างกันบ้างในส่วนเนื้อหารายละเอียด กล่าวโดยสรุปการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ การบริหารที่เน้นผลสัมฤทธิ์ (Results) โดยมีตัวชี้วัดผลผลสัมฤทธิ์ (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม เขียนเป็นสมการได้ดังนี้

ผลสัมฤทธิ์ (Results) = ผลผลิต (Outputs) + ผลลัพธ์ (Outcomes)

     โดยกลุ่มของตัวชี้วัดที่สำคัญที่จะวัดประเมินคือ ความประหยัด ความมีประสิทธิผล ความีประสิทธิภาพ เป็นต้น ดังรูป

หมายเลขบันทึก: 5746เขียนเมื่อ 22 ตุลาคม 2005 20:30 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มีนาคม 2015 08:31 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

บรรทัดที่ 3 จากข้างล่างตรงพื้นเหลือง คำสุดท้าย น่าจะเป็น ผลลัพธ์(Outcomes)นะครับ ด้วยรักจากคนคอเดียวกันครับ 

ผอ.บวร

     ขอบคุณมาก ๆ ครับ แก้ไขแล้วนะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท