Reset เปิด ญาณ

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ท่านสามารถเรียนรู้พื้นฐาน RESET ได้ที่บันทึก reset สู่ setting

หรือที่

.

สำหรับผู้ฝึก Reset มือใหม่นั้น สำคัญต้องแยกความแตกต่าง

ของคำว่า "ความคิด" กับ "ความรู้สึกทางกาย" ให้ได้จริง ๆ ก่อน

ในตอนแรกผมคิดว่า ผมเข้าใจ แต่เป็นความเข้าใจผิด จึงทำให้ช้าไปหลายสัปดาห์ หนอ

.

เทคนิคที่ผมใช้ คือ  ถ้าใช้สมองเป็นหลัก ถือเป็น ความคิด

แต่ถ้าใช้กายเป็นหลัก (ไม่ได้ตั้งใจให้ส่งไปที่สมอง) ถือว่านั่นคือ ความรู้สึกทางกาย

.

มนุษย์เราส่วนใหญ่ถูกฝึกมาให้ใช้และพัฒนาการคิดเป็นหลักมาตลอดในการใช้ชีวิต

แต่ถ้าเล่น 20 คำถามว่า อะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์ หนอ 

ผมว่า คำตอบสุดท้ายก็คือ เราทุกข์ เพราะ ความคิดของเราเอง หนอ

.

แรก ๆ ผมเกิดคำถามขึ้นประมาณว่า ..

ถ้าไม่ใช้ความคิดเป็นหลักแล้ว เราจะเรียนหนังสือไปทำไม ?

ในชีวิตประจำวันถ้าไม่ใช้ความคิดแล้วงานจะมีประสิทธิภาพได้อย่างไร  ?

ถ้าเราไม่ใช้ความคิดเราจะไม่เสียเปรียบคนที่คิดจะเอาเปรียบเราหรือ ?

.

.

จากคำถามข้างต้น บางคำถามผมพอจะได้คำตอบแล้ว

แต่บางคำถามผมมาได้คำตอบตอนมาเรียนหลักสูตร "ครูสมาธิ" หนอ

.

.

ขอถอดบทเรียนบูรณาการไว้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประมาณนี้ครับ

1. Reset เป็นเครื่องมือทำที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ไม่ชอบหรือยังเข้าไม่ถึงคำบาลีทางธรรมทั้งหลาย

ให้สามารถปฏิบัติง่าย ๆ ในการดำเนินชีวิต และมีพลานุภาพทางธรรมจากขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูงได้

2. Reset เป็นเครื่องมือช่วยให้ออกจากความคิด โดยอาศัยความรู้สึกทางกาย ที่ทำได้ง่าย ๆ ทุกที่ ทุกเวลา

ในชีวิตประจำวัน

3. เมื่อเพียร Reset ฝึกออกจากความคิดได้จนเกิดความชำนาญแล้ว จิตจะเป็นสมาธิได้ง่ายและได้นานต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อย ๆ

4. จนวันหนึ่ง (จากประสบการณ์ของผม) เราจะสามารถไม่คิดก็ได้ ตรงนี้มีนัยยะที่ต้องผ่านประสบการณ์ตรง 

ฝึกแล้วฝึกอีก คำว่า ไม่คิดนี้ เป็นคำใหญ่ท้าทาย ที่ต้องอาศัยความเพียรฝึกสติ สมาธิ และปัญญา

แต่ก่อนนั้น ผมคิดว่า คงไม่มีใครสามารถไม่คิดได้ แม้แต่หลับยังจิตมันยังฝันคิดเลย หนอ

** ข้อดีของการไม่คิดนั้น คือ จิตเราจะสงบตั้งอยู่ ไม่วุ่นวายปั่นป่วนไปเหตุอารมณ์ทางโลกทั้งหลาย

แม้จะตกบ้าง แต่ก็ตั้งใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

*** เป็นเหตุให้ ถ้าเมื่อต้องใช้ความคิดแล้ว ก็สามารถได้อย่างทรงพลานุภาพกว่า คนที่คิดอยู่ตลอดเวลา หนอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนเส้นทางธรรมความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ข้อดี ... ของการไม่คิดนั้น คือ จิตเราจะสงบตั้งอยู่  ไม่วุ่นวายปั่นป่วนไปเหตุอารมณ์ทางโลก ..... ไมคิดก็ไม่ทุกข์ นะคะ

เขียนเมื่อ 

สาธุ สาธุ ครับ