ความเห็น 2982033

Reset เปิด ญาณ

เขียนเมื่อ 

ข้อดี ... ของการไม่คิดนั้น คือ จิตเราจะสงบตั้งอยู่  ไม่วุ่นวายปั่นป่วนไปเหตุอารมณ์ทางโลก ..... ไมคิดก็ไม่ทุกข์ นะคะ