ข่าวด่วน!  และ  ข่าวดี!

         Keynote Speaker เปิดการประชุมมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3  วันที่ 2 ธ.ค.49 คือ

"คุณไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม"

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (http://Paiboon.GotoKnow.org)

 

เรื่อง : การจัดการความรู้กับการพัฒนาสังคม สู่สังคมอุดมปัญญา

เวลา : 08.30 - 09.15 น.

วิจารณ์  พานิช
 4 พ.ย.49