ศูนย์ข้อมูลเคลื่อนที่จังหวัดกำแพงเพชร

pr_kpru
จังหวัดกำแพงเพชรเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ มีโบราณสถานเก่าแก่ก่อสร้างด้วยศิลาแลงซึ่งอยู่ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ยกย่อง ให้เป็นมรดกโลก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ตั้งศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเคลื่อนที่

                                ผศ.ธารทิพย์  ธรรมสอน  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เปิดเผยว่า ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเคลื่อนที่นี้จะใช้เป็นศูนย์ฝึกภาคปฏิบัติจริงด้านการมัคคุเทศก์     ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  โดยจัดให้เป็นศูนย์ในการศึกษาและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร  บริการข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวแก่ผู้มาเยือน โดยมีอาคารสำนักงานอยู่ที่โปรแกรมวิชาอุสาหกรรมท่องเที่ยว  คณะวิทยาการจัดการ  เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา  08.30 17.00  น.     นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยจะจัดทำซุ้มเคลื่อนที่  1  ซุ้ม  สำหรับไว้คอยบริการข้อมูลในโอกาสที่จังหวัดหรือมหาวิทยาลัยได้จัดงานเทศกาล  งานประเพณีประจังหวัดต่าง ๆ  ภายในซุ้มเคลื่อนที่จะจัดให้นักศึกษา    ซึ่งผ่านการอบรมมาแล้วเป็นอย่างดีไว้บริการประจำซุ้ม  รวมทั้งการจัดทำสื่อทั้งในรูปแบบของวีดิทัศน์แนะนำแหล่งท่องเที่ยว  แผ่นพับ  โปสเตอร์ต่างๆ  และเว็บไซต์เพื่อบริการสืบค้นข้อมูลของจังหวัดและในอนาคตมหาวิทยาลัยมีแผนที่จะขอใช้พื้นที่บริเวณสถานีขนส่งจังหวัดเพื่อเป็นศูนย์บริการเคลื่อนที่แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยต้องขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินเป็นอย่างดี

ด้าน  นางรัชนีวรรณ  บุญอนนท์  ประธานโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว        คณะวิทยาการจัดการ  ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวว่า  ประชาชนทั่วไปรู้จักเมืองกำแพงเพชรน้อยมาก  ทั้งที่จังหวัดกำแพงเพชรเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ  มีโบราณสถานเก่าแก่ก่อสร้างด้วยศิลาแลงซึ่งอยู่ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์  ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก  UNESCO  ยกย่อง  ให้เป็นมรดกโลก  นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง  รวมถึงศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมานับชั่วอายุคน  มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล    ในหลายด้าน  คือ  นอกจากจะให้บริการข้อมูลและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดแล้ว          สิ่งหนึ่งที่เราคาดหวัง  คือ  ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ชุมชนท้องถิ่นของเราการที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมย่อมส่งผลต่อเศรษฐกิจ  ก่อให้เกิดรายได้  และในการดำเนินงานมหาวิทยาลัยได้ใช้กุศโลบายดึงนักศึกษาและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมก็เพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาคือส่วนหนึ่งของท้องถิ่นเป็นการปลูกฝังให้เยาวชน  ได้มีความรู้  เรียนรู้เกี่ยวเกี่ยวกับท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ  สิ่งเหล่านี้จะค่อย ๆ ซึมซับจนเกิดเป็นความรัก  ความหวงแหน  ช่วยกันรักษาไว้ให้คงอยู่ต่อไป

.................................................................

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PR จ๊ะจ๋า

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัย#ท่องเที่ยว#ประชาสัมพันธ์#กำแพงเพชร#ข้อมูล#ยินดีต้อนรับ#ศูนย์#kpru#pr#ศูนย์ข้อมูล#ราชภัฏกำแพงเพชร

หมายเลขบันทึก: 57238, เขียน: 04 Nov 2006 @ 10:36 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 12:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • น่าสนใจดี
  • ถ้าจัดทำขึ้นจะเป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวมากครับผม
  • ตามเข้ามาชื่นชมในฐานะลูกหม้อราชภัฏกำแพงเพชรครับ
  • เป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์อย่างสูงยิ่งเลยครับที่ท่านคณบดีและท่านอาจารย์ได้ทำ เพราะนอกจากชุมชนจะได้ประโยชน์ยังจะส่งผลโดยตรงทำให้นักศึกษารุ่นน้อง ๆ ของผมได้รับความรู้มากขึ้นอีกด้วยครับ
  • ขอขอบพระคุณที่นำสิ่งดี ๆ มาต่อยอดใน G2K ครับ