ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ หลักสูตร 1 คน 1 ส่วนงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (4):วันนี้มีอาจารย์ผู้ช่วยเป็นฝรั่ง


การฝึกพูดภาษาอังกฤษถ้าเป็นไปได้ควรให้ผู้เรียนได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างประเทศ จะได้ลดความประหม่า ได้ฝึกการฟังสำเนียงต่างๆจากชาวต่างประเทศโดยตรงต่อไปจะได้คุ้นชินและเข้าใจได้ง่ายขึ้น

ผู้เขียนขอเขียนต่อจากบันทึกนี้นะครับ แบบที่บอกผู้อ่านไว้ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ปกติจะมีสอนพระและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อเช้าอังคารที่ 8 กรกฏาคม 2557 ผู้เขียนออกจากที่กำแพงแสน ประมาณ 8.00น. แต่ไปถึงที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เกือบ 13.00 น.โชคดีเข้าสอนทัน รถติดมาก เข้าใจว่ามหาวิทยาลัยมหิดลรับปริญญา

วันนี้สอนเจ้าหน้าทีฝึกพูดเกี่ยวกับครอบครัวว่ามีสมาชิกกี่คน มีใครบ้าง พ่อแม่ทำอะไร   เมื่อผู้เรียนชำนาญการพูดแล้ว ผู้เขียนก็ได้โอกาสให้ Nate ซึ่งมาจากอเมริกา มาเป็นผู้ช่วยสอนผู้เขียนคอยช่วยสัมภาษณ์หรือถามผู้เรียนว่ามีพี่น้องกี่คน พ่อแม่ทำงานอะไร  

ได้ผลทุกๆคนตั้งใจพูดมาก แถมให้ Nate ช่วยซักถามด้วยว่า ครอบครัวเช่นทำไร่ ปลูกอะไร ทำสวน ทำฟาร์มเลี้ยงอะไร  ท่านพระมหาวิหารบอกว่ามีพ่อ 2 คน Nate ทึ่ง แต่พอถามเรื่องการเลี้ยงสัตว์ พระอาจารย์บอกว่าเลี้ยงจิ้งหรีด(Cricket) ของที่ชอบกินคือไข่มดแดง 555 

Nate ช่วยผู้เขียนเดินสัมภาษณ์เกือบทุกคน ทำให้ทุกคนคุ้นเคยและกล้าพูดภาษาอังกฤษจริงๆ ไม่มีอาการประหม่า อยากซักถาม นอกจากนี้ยังได้ฝึกการฟังสำเนียงแบบต่างๆด้วย โชคดี Nate สำเนียงอเริกัน ฟังง่ายมาก

เมื่อเริ่มชำนาญมากๆ ก็ให้ผู้เรียนฝึกสัมภาษณ์ Nate บ้าง จะได้ฝึกการพูดภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาเสียเลย ดูว่าเขาเข้าใจไหม

พี่Suchaya ฝ่ายวิชาการชอบพูด ชอบซักถามเลยได้พูดมากกว่าปกติ


ผู้เขียนให้จับกลุ่มตอนท้าย แสดงบทบาทสมมุติว่าถ้ามีนักท่องเที่ยวมา แล้วพูดคุยเกี่ยวกับครอบครัว สามารถคุยได้หรือไม่  

ในห้องเรียนมีสื่อเรื่องผักและผลไม้เลยเอามาฝากสมาชิกด้วย มีหลายภาษามาก


มี Video ที่ผู้เรียนฝึกพูดด้วยครับ ขอบคุณมากครับที่เข้ามาอ่าน

Thank you

Bug Fact.net Retrieved(2014,07,11) from http://www.bugfacts.net/cricket.php#.U7_K80CiJUk

มีข้อมูลที่เป็น Feedback จากผู้เรียนในClassStart.orgดังนี้

ผู้เรียนคนแรกเขียนว่า

คำตอบแบบฝึกหัดวันที่ 8 กรกฎาคม 2557

1. ได้เรียนรู้อะไรบ้างในชั้นเรียน

1. การพูดภาษาอังกฤษ การสนทนาภาษาอังกฤษ และการอ่านทำความเข้าใจภาษาอังกฤษ

2. การร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม เช่น การจับกลุ่นเล่นเป็นครอบครัว เป็นการเพิ่มเสริมทักษะด้านการทำงานเป็นทีม (กับคนไม่คุ้นเคย)

2. จะนำความรู้ในข้อ 1 ไปใช้อย่างไร

สิ่งที่สามารถทำได้มากที่สุดที่จะนำไปใช้ในตอนนี้ คือ พยายามรักษา และเพิ่มความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นไป เพื่อสามารถทำงานให้กับมหาวิทยาลัยได้เต็มความสามารถในฐานะที่มหาลัยได้เป็น เจ้าภาพในการพัฒนาภาษาเรามา ครับ

3.ไม่เข้าใจอะไรบ้างในชั้นเรียน อยากจะถามอะไรกับ Nate บ้าง

สิ่ง ที่ไม่เข้าใจ ประการแรก คือ ทำไม มีคนมาเรียนน้อยจัง อีกอย่างหนึ่ง อาจารย์กับ Nate รู้จักกันได้อย่างไร แล้วทำอย่างไร จึงไปพาเขามาแนะนำภาษาอังกฤษพวกเราได้ จริงแล้ว อยากจะทราบแนวทางในการผูกมิตร สร้างสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวหรือ ชาวต่างประเทศ เวลาจะพูดคุยกับเขา ควรเริ่มอย่างไรดี พอเริ่มแล้ว จะคุยต่ออย่างไรดี ครับ

สิ่งที่อยากถามเขา คือ

1. เขาคิดอย่างไรบ้างกับการเรียนในห้องเรียนของเรา

2. เขาคิดอย่างไรกับมหาวิทยาลัย เช่น อาคารสถานที่ หรือ การเดินทาง หรือ อื่นๆ

3. เขาบอกว่า เขาเรียนเรื่องธุรกิจ อยากถามว่า เมื่อเขาเป็นนักธุรกิจแล้ว เขาสนใจจะทำธุรกิจอะไร หรือ มีความสนใจจะทำธุรกิจในประเทศไทยไหม? หรือ กับคนไทย?

4. สุดท้าย อยากถามเขาว่า เขามีความสุขหรือเปล่า กับการเรียนการสอนในวันนี้

4. ชอบกิจกรรมในอะไรมากที่สุดในการเรียนครั้งนี้

จริงๆ แล้วก็ชอบทุกกิจกรรม แต่ที่ชอบมากที่สุด ก็ คือ กิจกรรมจับกลุ่มแล้ว เล่นเป็นครอบครัว สนทนาภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับการสนทนาได้ดี ครับ

ขอบคุณครับ

ผู้เรียนอีกคนเขียนบอกว่า

1.ได้เรียนรู้อะไรบ้างในชั้นเรียน

เรียนรู้ประโยค คำศัพท์ ภายใต้ คำว่า Family ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานในชีวิตของทุกๆคน ว่าในครอบครัวมีจำนวนกี่คน คุณพ่อ คุณแม่ พี่น้องทำอะไร และการอ่าน สรุปความ เรื่อง An old and the son ซึ่งสามารถอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่ได้อ่านทั้งภาษาอังกฤษ และแปลเป็นภาษาไทย เพราะถือว่าเนื้อเรื่อง มีการหักมุมตอนจบพอสมควร ทำให้ได้ฝึกทักษะการอ่าน สรุป ตีความ ได้เป็นอย่างดี

2.จะนำเอาความรู้ในข้อ 1 ไปใช้อย่างไร

นำความรู้ที่ได้ใน ข้อ 1 ไปใช้ในการเขียน resume ในเรื่องครอบครัว คุณพ่อ คุณแม่ พี่น้อง ได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น และสามารถเขียนอธิบายเรื่องราวที่เกี่ยวกับรายละเอียดงานที่ทำอยู่ โดยการฝึกทักษะจากการอ่าน ทำให้สามารถร้อยเรียงประโยคได้อย่างถูกต้อง

3.ไม่เข้าใจเรื่องอะไรบ้างในชั้นเรียน อยากจะถามอะไรกับ Nate บ้าง

ศัพท์แสลง ในเนื้อเรื่อง An old and the son คำว่า ."HEAVEN'S SAKE" แต่พออาจารย์ได้อธิบาย ทำให้เข้าใจมากขึ้น และอยากถาม Nate ว่า

- what are you impression in Thailand? และอยากบอกว่า I appreciate you very much.

4.ชอบกิจกรรมอะไรมากที่สุดในการเรียนครั้งนี้

ชอบ การแสดงบทบาทสมมุติ เป็น พ่อ แม่ ลูก และนักท่องเที่ยว โดยการแบ่งกลุ่มแล้วให้ดำเนินเรื่อง คิดบทเอง แต่งประโยคคำถาม ประโยคคำตอบ และสร้างบรรยากาศโดยรอบให้เป็นสถานที่เพื่อการดำเนินเรือ่ง ว่าเจอกันที่ไหน อย่างไร และกำลังจะไปไหน ทำอะไร ทำให้เกิดทักษะในเรือ่งของการคิด แต่งประโยคให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ความเห็น (20)

ชอบกิจกรรมภาษาอังกฤษของพี่ชายเสมอ ขอบพระคุณมากครับ

ขอบคุณน้อง ดร.Popมากครับ

ที่เข้ามาอ่าน

กำลังพัฒนาพระและเจ้าหน้าที่ครับ

เห็นการฝึกของอาจารย์แล้วชื่นชม ง่ายๆแต่ได้ผล ของผมปีหนึ่งใช้เงินเป็นล้านเกณฑ์ครูมาฟัง ศน.พูด จบก็เลิกแล้วต่อกัน เงินหมดบริบูรณ์. เงินมาก็เกณฑ์กันอีก ขัดใจก็โกรธ เป็นวัฏจักร

อยากมาเป็นลูกศิษย์ครูขจิต กะ ครู Nate แล้วค่ะ

ขอบคุณพี่ประกายมากครับ

ตามมาเรียนเลยครับ

ได้ฝึกทักษะหลายอย่าง

ขอบคุณท่านผอ.กำจัดมากครับ

ต้องให้ครูได้ฝึกจริงๆ

ผมอ่านเรื่องการอบรมของปทุมธานีแล้วครับ

เสียดาย ศน ไม่มีใครรู้จักผม

จะได้ไปช่วยกันพัฒนาครู วันที่ 19-20 กค 2557

จะไปพัฒนาครูที่จังหวัดตรัง

แล้วจะเอาภาพไปให้ ท่านผอ.ดูนะครับ

หวัดดีน้องอาจารย์ขจิต  ครูอิงติดต่อมาหรือเปล่าจ๊ะ

ขอบคุณพี่ nui มากครับ

ตามมาเลยครับ

มีสอนวันอังคารที่ 19 สิงหาคม ไปนอกสถานที่ด้วยครับ

555

พีครูมะเดื่อ

พี่ครูอิงบอกว่า ผอ ยังไม่อนุมัติครับ

ไม่เป็นไรครับ

ผู้สอนกับผู้เรียน ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน มองเห็นมิตรภาพและการเกื้อกูลซึ่งกันและกันค่ะ ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณคุณนฤมลกชพรรณมากครับ

ผู้เรียนกับผู้สอนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

สิ่งสำคัญคือบรรยากาศการเรียนรู้ครับ

ต้องจัดให้ดีให้เกิดการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด

ชื่นชอบการจัดกิจกรรมของอาจารย์มากค่ะ

นำมาฝากค่ะ

ขอบคุณคุณครู อร มากครับ

ดอกไม้สวยมาก

ไม่คิดว่าทำมาจากเทียนเลยครับ

คนสอนใจดีช่วยลดความตื่นเต้นได้มาก

เห็นบรรยากาศก็พลอยสนุกไปด้วยค่ะ

ชอบการเรียนรู้เพิ่มทักษะแบบนี้...สบายใจผู้สอนและผู้เรียนค่ะ...

ผู้เรียนไม่มีความติ่นเต้นเลยครับพี่ครู

ขอบคุณมากๆครับ

ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับ

ได้เรียนรุ้จากพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้วยครับ

ขอขอบคุณที่อาจารย์นำเสนอวิธีการสอนที่สร้างการมีส่วนร่วมกันทุกคนในชั้นเรียน

จะขอนำแนวทางนี้ไปปรับใช้กับการสอนวิชาเลือกด้านเคมีประยุกต์ ที่มีนักศึกษาหลากหลายสาขามาเรียนร่วมกันค่ะ

ขอบคุณท่านอาจารย์ รศ มุกดามากครับ

ดีใจที่มีประโยชน์

อยากให้อาจารย์เขียนเรื่องต้นไม้มากๆ

มีประโยชน์มากเลยครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท