ในช่วงชีวิตกว่า 3 ปี 4 เดือน กับจังหวัดที่ไม่เคยรู้จัก "อุตรดิตถ์" การเดินทางครั้งหนึ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะได้สิ่งใด ๆ มากมายในชีวิตขนาดนี้ โดยเฉพาะ "กัลยาณมิตร" ที่รู้จักและสัมผัสกันตลอดช่วงเวลาที่อยู่

จนกระทั่งบัดนี้ ความรู้สึกดี ๆ ของพี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ที่นั่นทุกคน "ยังมิจางหายไป"

 

ความสุข รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ คราบน้ำตา "ความฝัน" ที่ได้ร่วมกันทำงาน ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ "ความเป็นมิตรแห่งกัลยาณมิตร" ได้ร่วมฝันและทำมาด้วยมือและใจ

 

ชีวิตที่แอบอิงและอยู่ด้วยกัน "ฉันท์มิตร" แนบสนิทยึดมั่นกันเสมอ

เมื่อวานนี้มีกันฉันและเธอ แม้วันนี้ไม่เจอแต่ใจพันธ์

การเดินทางของเรายังไม่สิ้นสุด

ความเป็นเพื่อนของเรายังไม่จางหาย

ความเป็นมิตรของเรามิอาจกลาย

กัลยาณมิตรมีความหมายกว่าสิ่งใด

มอบให้กับอาจารย์พี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ทุก ๆ คน

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

3 พฤศจิกายน 2549