นักเรียนของครูอ้อยน่ารัก  ส่วนใหญ่จะไม่ดื้อและมีความตั้งใจสูง  แต่พวกเธอจะเรียนไม่เก่ง  เพราะมีตัวการที่ทำเธอไปไม่ถึงดวงดาว
ครูอ้อยมีความสุขกับการสอนนักเรียน  ถึงแม้ว่า  จะมีประสิทธิผลจากการเรียนไม่สม่ำเสมอในแต่ละปี  อาจจะเป็นเพราะ ใช้ครูผู้สอนคนเดิม  บทเรียนเดิม  เทคนิคการสอนเดิม  แต่นักเรียนเป็นคนใหม่  มีพื้นฐานการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน  และตัวการที่สำคัญคือ.....ครูมีแรงน้อยลง
ครูมีแรงน้อยลง  เป็นผลอันเนื่องมาจาก  เวลา  ความรู้  ความพร้อม  แรงใจ  ต่างกัน
ครูอ้อย...มองตัวเองว่า  ไม่เคยอยู่นิ่ง
เมื่อเดือนมกราคม จนถึงเดือน  มีนาคม  ครูอ้อยจะอยู่นิ่ง  เปิดอินเทอร์เนตทุกวัน  เพื่อฟังผลการอนุมัติอาจารย์ 3
เมื่อประกาศผลออกมาตูม  ครูอ้อยตัดสินใจเรียนต่อ...ทันที  ครูอ้อยจัดลำดับความสำคัญว่าจะทำอะไร  ในเวลานี้  ครูอ้อยก็ลืมไปว่า  ครูอ้อยต้องไม่ลืม นักเรียนตัวน้อยๆด้วย
นักเรียนคาดหวังอะไรจากครู
เป็นประเด็นในวันนี้  หลังจากที่มองนักเรียนโต้ตอบและกระตือรือร้นมาก  พวกเขามีความทะยานอยากมากในเรื่องที่จะเรียน  ครูอ้อยงงกับการที่นักเรียนแสดงออกในวันนี้  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4  ครูประจำชั้นชื่อ  คุณครูชนิษฐ์ภาณ์  ไชยพรหม
เธออบรมนักเรียนอย่างไร  นักเรียนจึงมีความตั้งใจสูง  ฟังครูอ้อยสอนอย่างตั้งใจ  ไม่มีใครเฉไฉ  บทเรียนดำเนินไปได้อย่างคล่องตัว  แสดงความคิดเห็นได้อย่างดี  ทั้งนักเรียนในระดับแนวหน้า  กลาง  และอันดับหลัง
ครูอ้อยปลื้มใจ  และมีพลังใจ  ที่จะเรียนรู้จากพวกเขาให้ได้
คำถาม....นักเรียนคาดหวังอะไรจากครู............จึงเกิดขึ้น  
โปรดติดตามตอนต่อไป  เพราะยังไม่ได้ตรวจเลย  จะรายงานให้ทราบต่อไป