วันนี้ (3 พ.ย.2549) การเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย (UKM) ครั้งที่ 8 (4/2549) ณ ม.นเรศวร โชคดีครับ วันนี้ ผมได้มีโอกาสรับฟังการปาฐกถาพิเศษ โดย ท่าน ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) เรื่อง "องค์กร chaordic organization" อาจารย์ได้พูดถึงองค์กรแบบ chaordic คือ เป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดเป้าหมายและวิธีทำงาน โดยที่ยึดมั่นในความมุ่งมั่น ของหน่วยงาน

 เว็บไซต์ www.chaordic.org

ความหมายจากเว็บไซต์ www.chaordic.org ได้ระบุองค์ประกอบขององค์กร chaordic ไว้ 6 ประการ คือ purpose, principles, participants, organization Concept, Constitutuin และ practices ความสัมพันธ์ ดังภาพ ด้านล่าง

 

6len-chaordic

 

ขอขอบคุณ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช