วราภรณ์ 4

บันทึกประจำวัน
ฝึกงานวันที่ 3 ตอนเช้าขออนุญาตพี่ ๆไปลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย โดยที่พี่ ๆทุกคนอนุญาต  ทำธุระและดำเนินงานเสร็จก็กลับมาทำงานต่อมาถึงที่ทำงานเป็นเวลาประมาณ 13.00 น. เข้ามาถึงก็ช่วยเพื่อน ๆ ทำงานที่พี่ได้รับมอบหมายไว้แล้วเมื่อตอนเช้า คือทำบอร์ดที่โรงอาหารของกรมอนามัย  บอร์ดที่จัดมีขนาดความกว้าง 82 ซม. สูง 104 ซม. เนื้อหาที่จัดคือสารจากผู้บริหาร ซึ่งได้จัดเกี่ยวกับเรื่องที่กรมอนามัยได้รับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2548 จากรัฐบาล  โดยรูปการจัดมีการรองพื้นบอร์ดด้วยกระดาษสี  เนื้อหาจัดทำด้วยคอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Microsoft word  และบนบอร์ดจะติดรูปผู้บริหารด้วยการตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์ในโปรแกรม  Photo shop  ส่วนหัวข้อ " สารจากผู้บริหาร " จะใช้วิธีการด้วยการตัดสติกเกอร์  และตกแต่งดอกไม้จากการประดิษฐ์ด้วยมือ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ วราภรณ์ 4641870007

คำสำคัญ (Tags)#บันทึกประจำวัน

หมายเลขบันทึก: 57136, เขียน: 03 Nov 2006 @ 15:47 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)