รายงานการวิจัยผลกระทบการมีส่วนร่วมกิจกรรมนักศึกษา (ตอน 2)

  ติดต่อ

  ผลเสียจากการกิจกรรมนักศึกษา  
จากการวิจัยผลกระทบการมีส่วนร่วมกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2548 พบว่านักศึกษาได้รับผลเสียจากการมีร่วมกิจกรรมภาพรวมระดับปานกลางที่ค่าเฉลี่ย 2.89 โดยนักศึกษาได้ระบุว่าทำให้เสียเวลาเรียน เวลาส่วนตัว และกิจกรรมไม่สอดคล้องกับความต้องการ และนักศึกษาต้องชดใช้เงินส่วนตัวในบางกิจกรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของอรพินทร์ ชูชมและคณะ (2541) ศึกษาเรื่องผลกระทบการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พบว่ามีผลเสียต่อการเรียน ชดใช้เงินส่วนตัวในบางกิจกรรม ทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย ผู้ปกครองเป็นห่วง วิตกกังวลและมีความกดดันในช่วงทำกิจกรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมายเลขบันทึก: 57057, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-22 15:07:23+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #วิจัย#กิจกรรมนักศึกษา#กิจการนักศึกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)