รายงานการวิจัยผลกระทบการมีส่วนร่วมกิจกรรมนักศึกษา (ตอน 2)

ผลเสียจากการกิจกรรมนักศึกษา
จากการวิจัยผลกระทบการมีส่วนร่วมกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2548 พบว่านักศึกษาได้รับผลเสียจากการมีร่วมกิจกรรมภาพรวมระดับปานกลางที่ค่าเฉลี่ย 2.89 โดยนักศึกษาได้ระบุว่าทำให้เสียเวลาเรียน เวลาส่วนตัว และกิจกรรมไม่สอดคล้องกับความต้องการ และนักศึกษาต้องชดใช้เงินส่วนตัวในบางกิจกรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของอรพินทร์ ชูชมและคณะ (2541) ศึกษาเรื่องผลกระทบการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พบว่ามีผลเสียต่อการเรียน ชดใช้เงินส่วนตัวในบางกิจกรรม ทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย ผู้ปกครองเป็นห่วง วิตกกังวลและมีความกดดันในช่วงทำกิจกรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#กิจกรรมนักศึกษา#กิจการนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 57057, เขียน: 03 Nov 2006 @ 08:29 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 15:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)