ส่งงานอาจารย์ดร.ประกอบ

ปูเป้
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วิเคราะห์ความแตกต่างของ blogspot และ gotoknow เหมือนกันและแตกต่างกันอย่างไร

วิเคราะห์ความแตกต่างของ blogspot และ gotoknow เหมือนกันและแตกต่างกันอย่างไร

Blog หมายถึง สมุดบันทึกในรูปเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ที่รวมเรื่องราวจากการบันทึกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราวสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และยังเปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมชมได้สามารถแสดงความคิดเห็นต่อ เรื่องราวที่ได้ตั้งขึ้นอีกด้วย

ประโยชน์ของ Blog
 1. ใช้เป็นเครื่องมือสร้างความรู้
 2.  

 3. เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้
 4.  

 5. ใช้เป็นเครื่องมือแลกเปลี่ยนความรู้
 6.  

ประโยชน์ของ Gotoknow

ประโประโยชน์ของ Blogspot

 1. ใช้เป็นที่เก็บรวบรวมขุนความรู้
 2.  

 3. สามารถใช้เป็นที่เก็บภาพและข้อมูลได้
 4.  

 5. สามารถเข้าไปอ่านบันทึกและแสดงความคิดเห็นได้
 6.  

 7. ในบล็อกสามารถทำ Link ให้กับเว็บไซต์ที่เราสนใจได้

   

 8. บล็อกสามารถเปิดพร้อมกันหลาย ๆ หน้าต่างได้และสามารถแก้ไขบันทึก 2 บันทึกขึ้นไปพร้อมกันได้

   

 9. การเขียนบันทึกใน word จะเอามาลงใน Gotoknow โดยตรง ตัวอักษรจะมีขนาดคงที่

   

 10. ได้พบเพื่อนใหม่ที่สนใจในเรื่องเดียวกัน
 11.  

 12. ภาพที่ใส่ในบันทึกจะคมชัดกว่า (ภาพเดียวกันที่ใส่) ใน Word

   

 13. ระบบบล็อกของ GotoKnow สามารถตกแต่งรูปลักษณ์ได้สารพัด

   

  10. การกรอกประวัติ  gotoknow  จะให้กรอกประวัติได้ครบถ้วนชัดเจน

 1. blogspot  สามารถใส่ภาพประกอบได้  

   

 2. blogspot  สามารถเข้าไปแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ  และลบข้อความได้              

   

 3. บันทึกแต่ละฉบับที่เราพิมพ์ใน blogspot เวลาเปิดดูจะแสดงเต็มหน้าและแต่ละฉบับจะต่อกันจนครบทุกฉบับ  สามารถคลิกดูครั้งเดียวก็จะเห็นบันทึกทุกฉบับการเข้า

   

 4. การเข้า webside blogspot จะเข้าง่ายกว่า

   

 5. blogspot  มี background  รูปแบบพื้นหลังให้เลือกหลากหลาย 

   

   

   

 

 

สรุป : การเปรียบเทียบข้อดี ข้อด้อยของBlogspot กับ Gotoknow

1. การทำบล็อกของ  blogspot  จะมีภาพพื้นหลังออกมาให้เลือก  ส่วน gotoknow  จะไม่มีจะมีรูปแบบการนำเสนอออกมาง่ายๆ

2. blogspot  มี background  รูปแบบพื้นหลังให้เลือกหลากหลาย  แต่ของ  gotoknow  จะไม่มีให้เลือกเพราะบังคับ background ไว้โดยเฉพาะ    

3. blogspot  และ gotoknow  เพื่อนๆ สามารถเปิดเข้าไปวิพากย์ได้แต่ของ gotoknow สามารถล็อค ไม่ให้เพื่อนเปิดดูได้            

4. blogspot  จะเข้าง่ายกว่า gotoknow  เพราะการพิมพ์   Web  ของ blogspot  สั้นและจำง่ายกว่า

5.  การกรอกประวัติ  gotoknow  จะให้กรอกประวัติได้ครบถ้วนชัดเจนกว่า  blogspot 

6. ในส่วนของเนื้อหาการนำเสนองานบนจอ blogspot  จะนำเสนอออกมาเต็มทุกข้อความ  ส่วน gotoknow  จะขึ้นมานำเสนอเพียงบางส่วนก่อน

7. การใส่รูปภาพ สามารถใส่รูป ดึงรูปได้ทั้งสองรูปแบบ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เป้ความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#กับ#gotoknow#ส่งงานblogspot

หมายเลขบันทึก

57054

เขียน

03 Nov 2006 @ 07:50
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 16:14
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก