สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เป็นหน่วยงานที่ค่อยติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละรอบปีงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรก็ได้ทำคำรับรองปฏิบัติราชการกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ส่วนทางคณะสหเวชศาสตร์ของเราก็ได้ลงนามทำคำรับรองปฏิบัติราชการกับทางมหาวิทยาลัยนเรศวร ไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2549  อาจจะช้าไปเสียหน่อยนะค่ะกับการเผยแพร่เอกสารแต่ะงานนโยบายและแผนก็เคยแจกให้กับบุคลากรของคณะฯ ไปนานแล้ววันนี้เลยนำมาลงใน blog อีกครั้งกันลืม ซึ่งคำรับรองปฏิบัติราชการของคณะสหเวชศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้ คลิก

 

 

สริตา
2 พ.ย.49