ตั้งแต่เริ่มสร้างบล็อกและเริ่มเข้าห้องเรียนมานั้น  อาจารย์ทำให้รู้สึกว่าการเรียนในรายวิชานี้ตื่นเต้นมาก  จะมีการหยอกล้อกันตลอด  จะมีบางคนที่ทำไม่ทันอาจารย์ก็จะดุบ้าง  หรือจะตั้งฉายาให้ตลอด  เช่น  ไอ้อ้วน  ไอ้ผอม  แล้วอาจารย์ชอบพูดว่านักศึกษาในห้องนี้มีแนวโน้มที่จะขึ้นคานสูง  ซึ่งจะตรงกับในความเป็นจริง  และที่เสียอารมณ์มากในตอนนี้คือคอมเครื่องที่ข้าพเจ้าใช้อยู่นั้นโหลดช้ามาก