เมื่อวันก่อนนี้เข้าเรียนวิชาสถิติได้เรียนรู้เรื่องของ ค่าความแปรปรวนและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อาจารย์ที่สอนสามารถยกตัวอย่างได้เห็นภาพมากๆนับเป็นวิธีการสอนที่ดีเชียวหากจะนำไปใช้กับการเรียนการสอนของเราที่มหาวิทยาลัย

แล้วการสอนก็ไม่ได้เคร่งเครียดที่จมุ่งเน้นเอาแต่คำตอบพยายามที่จะให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจแล้วก็คิดเองมากๆ

แต่ที่เสียดายคืออาจารย์สอนแค่แป๊บเดียวเอง