เดือนตุลาคมที่ผ่านมา ผมเขียนบันทึกได้น้อยมาก หลายท่านอาจแปลกใจว่าหายไปไหน ช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังเขียนรายงานการทำงานในรอบ 1 ปีอยู่ครับ เขียนมาเกือบ 1 เดือนแล้ว คงเป็นรายงานที่ยืดยาวมาก แต่ก็บันทึกบทเรียนเพื่อเป็นองค์ความรู้ของทีมและองค์กร มีทั้งหมด 12 บท คือ

 1. บทนำ
 2. การเรียนรู้บทบาทตนเองจากภาคสนาม
 3. นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ
 4. การสอนงาน
 5. การเรียนรู้จากเครือข่าย (ชุมชนแนวปฏิบัติ)
 6. นำKMสู่ระบบส่งเสริมการเกษตร
 7. เพื่อนช่วยเพื่อนและการ ลปรร.KM
 8. การยกระดับนักส่งเสริมการเกษตรทำงานประจำให้เป็นงานวิจัย
 9. การสร้างทีมงาน
 10. ผลกระทบที่เกิดจากKM
 11. สรุป
 12. ปัญหาและข้อเสนอแนะ

          ขณะนี้กำลังจะเขียนบทสุดท้ายแล้วครับ คงเป็นรายงานเขียนตามสิ่งที่ได้ปฏิบัติและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ได้เป็นร้อยหน้า แต่ข้อมูลที่ผมนำมาใช้มากที่สุดก็คือ ข้อมูลจากบันทึกบล็อก Gotoknow.org ครับ

          ผมได้เห็นประโยชน์ของ Gotoknow.org ว่าหากเราได้บันทึกอย่างสม่ำเสมอ เราก็มีเนื้อหาที่จะเดินเรื่องได้อย่างสบายๆ นี่ไงครับคุณค่าของการเขียนบันทึก โดยเฉพาะการบันทึกฯ ใน Gotoknow.org แห่งนี้