ขณะที่อ.แจกข้อสอบคืนอ.ไม่ให้ใครรู้คะแนนคนอื่น แต่สำหรับเพื่อนร่วมรุ่นการเปิดใจต่อกันสำคัญมากหลังจากที่อ.ออกจากห้องไปพวกเราก็ถามกันอย่างไม่เกรงใจกันทันทีว่าใครได้เท่าไหร่  ทุกคนมีมุทิตาต่อคนที่ได้คะแนนมาก และมีเมตตา กรุณาต่อคนที่ได้พอๆกัน และน้อยกว่า พรหมวิหาร 4 จำเป็นมากต่อคำว่ามิตรภาพที่ยั่งยืน ฉันมีความเชื่ออยู่อย่างว่า คนธรรมดาจะไม่สามารถสัมผัสความรู้สึกเช่นนี้ เพราะจริงๆความรู้สึกที่ดีขนาดนี้ จะเกิดหรือมีกับผู้ที่ได้ฝึกมาแล้ว หรือมีบุญบารมีสะสมมาพอสมควร ธรรมเกิดในใจ สติเกิดและทำงานแทนจิต Always