รู้สึกดีค่ะปนกับความตื่นเต้นที่ได้สร้างบล็อกเป็นครั้งแรก   เพราะว่าไม่เคยได้รู้จักการสร้างบล็อกมาก่อนตอนแรกก็กลัวว่าทำไม่ได้แต่พอได้ลงมือปฏิบัติจริงก็สามารถทำได้ซึ่งเนื้อหานี้เป็นเนื้อหาแรกที่ได้ทำในวิชานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้  ไม่รู้จะเขียนอะไรแล้วนอกจากคำว่ารู้สึกดีและตื่นเต้นขอบคุณอาจารย์ประกอบน่ะค่ะที่ทำให้เรารู้จักการสร้างบล็อก