คนสายตาเลือนราง

สืบเนื่องจากเมื่อพุธที่แล้ว ดร.ป๊อปต้องขอบพระคุณคุณยุทธนา คุณธวัชชัย คุณป้อม และคณะกรรมการสมาคมคนสายตาเลือนรางแห่งประเทศไทยที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการทำงานจัดโครงการมากมายเพื่อรวมกลุ่มคนสายตาเลือนรางทุกช่วงวัย โดยเฉพาะมีคนตาดีได้สนับสนุนช่วยเหลือด้วยการยกบ้าน 1 หลังให้เป็นศูนย์ฝึกเด็กสายตาเลือนราง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคุณครูการศึกษาพิเศษจากสวนดุสิต 

ผมชื่นชมความพยายามในการช่วยเหลือระหว่างผู้ใหญ่สายตาเลือนรางกับผู้ปกครองสายตาดีที่มีลูกสายตาเลือนราง เด็กบางรายก็สามารถมีการพัฒนาได้ดีหากมีฐานะดีคือ สามารถเข้าไปเรียนร่วมกับเด็กสายตาดีในโรงเรียนนานาชาติ แต่อีกหลายรายที่ยังคงไม่สามารถเรียนร่วมกับเด็กสายตาดีได้เพราะหลายโรงเรียนในระบบการศึกษาไม่สามารถทำตามกฎหมายที่ให้โอกาสเด็กเหล่านี้มีสิทธิทางการศึกษาได้ และผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีสายตาเลือนรางยังคงมีภาวะการเคลื่อนไหวที่ต้องการความช่วยเหลือจากนักกิจกรรมบำบัดและนักกายภาพบำบัด ตัวอย่าง นักกิจกรรมบำบัดดร.ป๊อป ทำให้คุณลุงสายตาเลือนรางเข้าใจกำลังกล้ามเนื้อขาข้างซ้ายที่แข็งแรงและรับน้ำหนักร่างกายมากกว่าขาข้างขวาทำให้เรียนรู้การยืดกล้ามเนื้อและผ่อนคลายกล้ามเนื้อพร้อมการหลับตาที่มองได้เพียงข้างขวา ทั้งก่อนและหลังการเดินออกกำลังกายตามลำดับ รวมทั้งฝึกขึ้นลงบันไดผ่านการรับรู้ข้อต่อและการสัมผัสเท้าซ้ายก่อนขวาเพื่อให้สมองเรียนรู้จังหวะการก้าวอย่างมั่นใจและทำให้ไม่ปวดเมื่อยและไม่หน้ามืดทันทีที่เดินขึ้นลงสะพานลอยข้ามถนนที่มีช่วงความสูงของขั้นบันไดที่ไม่ได้มาตราฐาน ซึ่งคุณลุงชื่นชมกิจกรรมบำบัดว่า "ผมเดินทางมาที่คลินิกกิจกรรมบำบัดนาน 2 ชม. จากคลองเตยถึงศาลายา แต่ผมได้ความรู้ที่เกินคุ้มมากมายและชัดเจนมากครับ ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า ตาของผมที่เลือนลางจะส่งผลต่อกำลังขาได้เห็นชัดเจน เพราะรู้สึกว่า ตัวจะเอนไปที่ขาซ้ายเสมอ ขอบคุณมากๆครับอาจารย์" เป็นต้น ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการกิจกรรมบำบัดจัดการความสุข (แนวคิด Domain & Process บูรณาการกับ NLP หรือ Neuro-Linguistic Programming และเน้นสื่อกิจกรรมบำบัด Teaching & Learning Process) ซึ่งมีความมหัศจรรย์ในการค้นหาคำตอบเพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการของผู้รับบริการข้างต้นอย่างเป็นรูปธรรมภายใน 30 นาที 

อย่างไรก็ตามผมก็ยังคงคิดว่า "ปัญหานี้จะแก้ไขอย่างไรในระดับนโยบาย...ลำพังสมาคมคนสายตาเลือนรางจะผลักดันได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร...ก็ต้องเอาใจช่วยและผมเองก็จะช่วยเท่าที่ตัวเองจะทำได้" 

ผมจึงรับอาสาว่า "จะใช้ความรู้ทางกิจกรรมบำบัดเพื่อออกแบบโปรแกรมการพัฒนาเด็กสายตาเลือนรางและพัฒนาความรู้ทางกิจกรรมบำบัดในโครงการการจัดการความสุขแก่ผู้ปกครองและครูโดยจะหาโอกาสในวันว่างไปสังเกตและบูรณาการความรู้ต่างๆให้มีประสิทธิผลจากกรณีศึกษาโครงการหมออาสามาหานะเธอของผม"

เท่าที่ค้นข้อมูลในไทย ก็พบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไม่มากนัก ลองคลิกอ่านพอสังเขปที่

และหากมีอะไรคืบหน้าก็จะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบันทึกของดร.ป๊อป และโปรดติดต่อ สมาคมคนสายตาเลือนรางแห่งประเทศไทย โทร 02-800-2199 และ 088-680-2554 ในกรณีที่ท่านใดอยากร่วมสบทบทุนช่วยเหลือโครงการต่างๆ 

สุดท้ายขอประชาสัมพันธ์ใน GotoKnow.Org หากมีใครอยากเป็นจิตอาสาช่วยจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและคนสายตาเลือนรางกลุ่มนี้ ผมยินดีช่วยประสานงานให้ทุกท่านด้วยความหวังให้เกิดการพัฒนาเด็กสายตาเลือยรางได้เท่าเทียมกับเด็กทั่วไป หรือติดต่อคุณธวัชชัย นายกสมาคมฯ ที่ [email protected] มือถือ 081-446-1903

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดชีวิตความเห็น (10)

เขียนเมื่อ 

เป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชมมากๆนะคะ...ที่สามารถใช้กิจกรรมบำบัดช่วยพัฒนาผู้ป่วยทางด้านการเคลื่อนไหวได้อีกแนวทางหนึ่ง...แต่เดิมเคยทราบว่าการช่วยเหลือผู้ป่วยสายตาเลือยลางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการใช้กล้องส่องขยาย แว่นขยายสำหรับอ่านหนังสือนะคะ...

ขอบคุณมากๆครับพี่ดร.พจนา และอ. Wasawat

ขอบคุณมากๆครับพี่ kanchana

มาร่วมเป็นกำลังใจในเจตนารมณ์ดีๆเช่นนี้ค่ะ...ได้ผลกุศลแรงค่ะ....


เขียนเมื่อ 

ได้เรียนรู้เรื่องราวที่ดีและมีประโยชน์ของอาจารย์มากครับ

ขอบคุณมากๆครับพี่ใหญ่ คุณทิมดาบ พี่โอ๋ และคุณ tuknarak

เขียนเมื่อ 


.... ได้ทำดี ... กิจกรรมดีค่ะ ... สุขใจได้เป็นผู้ให้ นะคะ

-สวัสดีครับ

-ตามมาอ่านและให้กำลังใจในการทำงานครับ

-เป็นผู้ป่วยที่ต้องรักษาตาเหมือนกันครับ

-ผมเป็นโรค CRVO ตอนนี้อาการของโรคไม่เลวลง

-เห็นใจผู้เป็นโรคทางตา..

-ขอบคุณครับ..

ขอบคุณมากๆครับพี่ดร.เปิ้น และ ขอบคุณมากๆพร้อมให้กำลังใจคุณเพชรน้ำหนึ่งเสมอครับผม

ขอบคุณมากๆครับสำหรับกำลังใจจากคุณหยั่งราก ฝากใบ และพี่โอ๋