1. สิ่งที่คาดไว้ก่อนไปอบรม

วันที่เปิด gotoknow ครั้งแรกก็คิดว่าเราจะได้อะไรจากตรงนี้ และมันมีอะไรที่เราไม่รู้ว่าในนั้นมีอะไร สิ่งที่คาดไว้ก่อนไปอบรมคือ1.แค่ให้รู้ว่าใช้อะไรได้บ้าง มีวิธีการค้นหาข้อมูลอย่างไรใน gotoknow  2. นึกว่าแค่เราจะสื่อสารกับพี่ผ่องใสได้gotoknowเท่านั้น

2. สิ่งที่ได้น้อยกว่าคาด

ไม่มีสิ่งที่ได้น้อยแต่ได้มากเกินกว่า แต่สิ่งที่น้อยคือเวลามากกว่า อยากรู้อะไรอีกเยอะใน gotoknow  แต่ไม่เป็นไร เรามีพี่เลี้ยงดีมากค่ะ (พี่โอ๋) ติดอะไรทำอะไรไม่ได้ถามพี่โอ๋^--^

 3. ถ้ามีการอบรมอีกอยากเสนอแนะอะไร หรือคิดว่าตัวเองจะทำอะไรให้ได้ผลอย่างที่คาด

ถ้ามีการอบรมอีกอย่างให้ทวนวิธีการใช้เครื่องมือ บล๊อก หรือกลุ่มบล๊อกว่า แต่ละอย่างแตกต่างกันอย่างไรประโยชน์หรือความรู้ เราสามารถดึงมาใช้ได้อย่างไร  (นึกไม่ออกว่าตนเองจะเริ่มใช้อย่างไรและสามารถจะสื่อสารกับคนอื่น หรือให้คนอื่นมาสื่อสารกับเราได้อย่างไร)