คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ร่วมกับสภากาชาดไทย ตั้งแต่บัดนี้ ได้ที่ คุณนฤมล ศิลปษา  สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. โทร 0-4320-2405  ต่อ 11121  ในวันและเวลาราชการ