ชื่อ -  นางสาวกัชณา    เดชารัตน์

ชื่อเล่น -  นู๋ยุ่ง

วันเกิด -  17  พฤษภาคม 

บ้านอยู่ - ต.วังหิน  อ.บางขัน  นครศรีธรรมราช

มีพี่น้องสามคน  อ้อย  พี่ทัศ  พี่มอส

นิสัย - ร่าเริง สนุกสนาน  .....