KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 191. ความมั่นใจในตนเอง

  ติดต่อ

        ความมั่นใจในตนเองเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ KM ประสบความสำเร็จ     และในขณะเดียวกันก็เป็นผลลัพธ์ของการทำ KM   คือ ความมั่นใจในตนเองเป็นทั้ง input และ output ของการทำ KM     หรือกล่าวว่าเป็นทั้ง means และ end

        แต่ความมั่นใจในตนเองที่เหมาะในการทำ KM ต้องเป็นความมั่นใจในตนเองที่พอดี  ไม่สุดโต่ง  และมีความสมดุลกับความเคารพในผู้อื่น ต่อความคิดเห็นที่แตกต่าง

        ตรงนี้มีประเด็นที่ดูเผินๆ จะคิดว่าความมั่นใจในตนเอง เป็นสิ่งตรงกันข้ามหรือถ่วงดุลกับความเคารพในผู้อื่น ต่อความคิดเห็นที่แตกต่างหรือมองว่า ๒ สิ่งนี้ขัดแย้งกัน     แต่ผมมองว่าสองสิ่งนี้ส่งเสริมซึ่งกันและกัน     หากใช้ผ่านการปฏิบัติ คือผ่านการทำ KM   คนที่กำลังปฏิบัติ KM โปรดสังเกตเอาเองนะครับ ว่าสองสิ่งนี้มันเสริมกัน หรือขัดแย้งกัน     แล้วนำมาเขียนเล่าใน gotoknow.org ก็จะเป็นประโยชน์มาก     ผมอยากให้มีคนเขียนเล่าจากเหตุการณ์จริง      ผมจะเอาไป quote ในหนังสือ KM เล่มใหม่ ที่จะจัดพิมพ์เผยแพร่ในปี ๒๕๕๐     ออกจำหน่ายในงานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๔    วันที่ ๑ - ๒ ธค. ๕๐ 

        ผมสังเกตว่าคนในบางวงการ  หรือในสภาพแวดล้อม บางแบบ เป็นโรคขาดความมั่นใจในตนเองอย่างแรง     ผมขอตั้งชื่อโรคนี้ว่า โรค SSDS (Severe Self-confidence Deficiency Syndrome)     ผมเชื่อว่าโรคนี้เป็นโรคที่เกิดจากสภาพแวดล้อมเป็นพิษ     คือเกิดจากองค์กร (หรือสังคม) มีพิษของอำนาจนิยม อบอวลอยู่ในบรรยากาศ

         ในหลายองค์กร KM แคระแกร็น โตไม่ขึ้น    เพราะบรรยากาศเป็นพิษจากอำนาจนิยม  หรือกระแสควบคุมสั่งการ จากเบื้องบน (top-down)    

         ดังนั้น จะปลูก หรือฟื้นฟู ความมั่นใจในตนเองของผู้คนให้ได้ผลดี     ต้องขจัด "มลพิษทางวัฒนธรรม (องค์กร)" เสียด้วย     โดยต้องดำเนินการไปพร้อมๆ กันกับการทำ KM     หรืออาจกล่าวว่า detox (detoxification) นี้ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ KM ด้วย

วิจารณ์ พานิช
๑๘ ตค. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

หมายเลขบันทึก: 56374, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-12 11:17:52+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #เครื่องมือkm#km-วันละคำ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)