วิจัยสถาบัน

บุตระ
จุดเริ่มต้นของการทำวิจัยสถาบัน

ขอขอบคุณบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน "ทำวิจัยสถาบันอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ"  ทุกท่าน  ขอบคุณคุณบอย ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากร  จากการประเมินตนเอง เห็นว่า ยังไม่เหมาะสมที่จะได้รับเกียรตินี้เท่าที่ควรเพราะคิดว่าตนเองยังไม่มีความรู้ความสามารถมากพอที่จะเป็นวิทยากร ได้  อย่างไรก็ตามก็ขอขอบคุณมาก ๆ  ซึ่งการเข้าร่วมในครั้งนี้ก็รู้สึกดีที่เห็นน้อง ๆ ชาวสหเวชฯ ให้ความสนใจที่จะคิดทำ วิจัยสถาบัน  จากการฟังได้ข้อสรุปว่า ประเด็นที่ผู้เข้าร่วม ต้องการทราบ คือ 1. จุดเริ่มต้นการทำวิจัยสถาบัน

       2. ขั้นตอนการทำวิจัยสถาบัน

       3. เทคนิคและแนวความคิดการทำวิจัยสถาบัน

       4. การเขียนรายงานวิจัยสถาบัน

       สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 27 ต.ค. 49 ที่ผ่านมาจะได้รับความรู้กันด้วยวาจา ซึ่งอาจจะลืมได้ ในความคิดเห็นส่วนตัวก็อยากจะแบ่งบันความรุ้ให้ผู้ที่สนใจจะทำวิจัยสถาบัน ได้บ้างไม่มากก็น้อยนะค่ะ

       1.จุดเริ่มต้นการทำวิจัยสถาบัน 

             - สมองของเราคิดว่าจะทำวิจัยสถาบัน แน่ ๆ  100 %

             - วิเคราะห์/พิจารณา ภาระงานของตนเอง ที่ปฏิบัติเป็นประจำ โดยให้สอดคล้องกับประกันคุณภาพการศึกษา สมศ. และ กพร. 

           2. ขั้นตอนการทำวิจัยสถาบัน  ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้

                - ลองเขียงโครงร่างวิจัยสถาบัน โดยมีส่วนประกอบดังนี้

               1.ตั้ง/กำหนด ชื่อเรื่อง เมื่อลองกำหนดได้แล้ว อาจจะค้นหาจากเว็บ google.com ที่มีชื่อเรื่องคล้ายคลึงกันกับที่กำหนดไว้ ซึ่งพอจะเป็นแนวทางต่อไปได้

               2.จากนั้น ลองเขียน บทนำ /ความสำคัญ/ความเป็นมา

               3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย   จะเป็นข้อ ๆ หรือไม่ก็ได้

               4. ระเบียบวิธีวิจัย  โดยอธิบายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เช่น แบบสอบถามที่สร้างขึ้น  โดยผ่านการพิจารณาหรือตรวจสอบเครื่องมือ โดย .....................

                 โปรแกรมที่ใช้ในการคำนวญ โปรแกรม spss 

                สถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย mean ,ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD. หรือ ร้อยละ    

                 และประชากร หรือกลุ่มตัวอย่าง   ที่ใช้ในการวิจัย

                 เพียงแค่ 4 ข้อ นี้ก่อน  ลองเขียนคราว ๆ ถ้าเขียนได้ก็จัดได้ว่าทำไปได้ครึ่งทางแล้ว  

               ส่วนเทคนิคและแนวคิด และการเขียนรายงาน  วิจัยสถาบันจะเล่าให้ฟังคราวหน้า น่ะค่ะ 

               อย่างไรก็ตาม อยากได้ข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันน่ะค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการสหเวช

คำสำคัญ (Tags)#ดัชนีที่4.1-50

หมายเลขบันทึก: 56373, เขียน: 30 Oct 2006 @ 08:59 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ไม่ได้ไปให้กำลังใจงานนเรศวรวิจัยเลยครับ รู้สึกละอายจริง ๆ ครับ
  • งานนี้ต้องขอบคุณมากครับ ที่ได้ร่วมกันจุดประกายวิจัยสถาบันให้สำนักงานของเรา