เราควรจะใช้เวลาที่มีค่าของเราทำงานในหน้าที่ให้ดีทึ่สุด  อย่าพลัดวันประกันพรุ่ง  ประเดี๋ยวสิ่งที่เราตั้งใจจะทำนั้นจะไม่ประสบผลสำเร็จ  แล้วจะมาเสียใจทีหลังว่า  "ไม่น่าปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์  ถ้าเราอดทนนิดหนึ่งก็จะได้สิ่งที่เรามุ่งหวัง"

         แต่บางครั้งการทำอะไรก็ตาม  เราก็ต้องการกำลังใจและแรงกระตุ้นจากคนที่เรารัก  และสิ่งนี้แหละจะเป็นพลังทำให้เราทำงานให้สำเร็จ

         ทุกคนพึงจำไว้ว่า "เวลาและวารีไม่ยินดีจะคอยใคร"   หากได้กำลังใจจากคนรอบข้างจะเป็นแรงผลักดันให้เราประสบผลสำเร็จในสิ่งที่เราหวัง