ผู้อ่านเคยขอพรไหมครับ ในต่างประเทศครูอาจให้นักเรียนเขียนถึงพระเจ้า ในบ้านเราอาจให้เขียนถึงผู้อำนวยการ อาจารย์ใหญ่หรือครูใหญ่ ก็ได้ มาดูว่าเด็กๆเขาเขียนอะไรบ้าง

    <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">       Dear God, </p><p>         Thank you for my baby brother , but what I prayed for was a puppy. </p><p></p><p>      Jane  </p><p> </p><p>        </p><p>      Dear God,       </p><p>       I bet it is very hard for you to love all the people in the world. There are only  four people in our family and I never do it.  </p><p></p><p>     Nan </p><p></p><p>         </p><p>     Dear God,         </p><p>      We read Thomas Edison made light. But in Sunday school, we learned that you did it. So I bet he stole your idea.  </p><p>      </p><p>     Sincerely, </p><p> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">       Donna</p><p>   </p><div style="text-align: center"></div><div id="smileyDIV4"><div id="smileyDIV14">         </div></div><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="justify">       ข้างบนเป็นการเขียนถึงพระเจ้าของนักเรียนสามคน อ่านแล้วได้แต่ยิ้มๆครับ จะไปอ่านหนังสือต่อกลัวติดใจเรื่องนางฟ้าของพี่เมตตาเดี๋ยวไม่ได้อ่านหนังสือเมื่อคืนมาคนตามาแซว  อยากทราบไหมว่าใคร</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="justify"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="justify"></p>       ขอบคุณ Thai-TESOL Newsletter Vol. 14 No. 2 July. 2001